Header Ads

Slider Tag

[4,Khuôn%20Làm%20Giò%20Thủ,slider-tag]

Head cheese

14:06

KhuonLamGio.com - Head cheese or brawn is a cold cut that originated in Europe. A version pickled with vinegar is known as souse. Head che...

Đọc thêm »

Giò lụa

13:30

Giò lụa, giò chả hay chả lụa (phương ngữ Nam bộ) là tên gọi của món ăn được làm từ hai nguyên liệu cơ bản là thịt nạc thăn lợn giã nhuyễn k...

Đọc thêm »